dinsdag 5 december 2017

Dichter aan de keukentafel

Recept voor de vaat  (Op grootmoeders wijze)Men ontsteke vure, scheppe water in ijzerpot
-         Afrikaner zoeke brandhout,
    vindt kale steen voor hut.
Laat heet borrelen met sop, al klinkend het gerei.

Hand borstelt kom. Golven beroeren pan en kan
elders en alom. Zelfs op dinsdag, ooit vorig jaar.
En terwijl zonnige schijnen kleuren schichten
over bezige handen, aders, pezen snel en kloek,


glijdend langs gekierde ramen en stemmen in huis of straat,
genieten één of vele ogen het gespat over kleine taferelen.
Met handdoek droog telkens weer en alweer,
tot de opgeborgen drup daags, straks nu, morgen laat.

Robert Baeken

5 december 2017

dinsdag 30 juni 2015

Recensies Het verdriet van Turnhout

http://stripinfo.be/recensie.php?recensie=2629

Samenvatting

Op oudejaarsnacht 1909 verdrinkt concertpianiste Emma in een Rotterdamse sluis. Weduwnaar Janus trekt zich terug in zijn geboorteplaats Turnhout. Daar glijdt hij in een eenzame depressie, totdat hij wordt meegezogen in een conflict dat voor grote verdeeldheid zorgt in de stad: de staking van de arbeiders van de papierfabriek. En er is meer: de ontluikende liefde tussen Janus en de 'zwarte weduwe' Nette. Maar daarmee begint het geheim dat hij sinds de dood van zijn vrouw met zich meedraagt steeds verder op te spelen... Het verdriet van Turnhout is een meeslepend, diepmenselijk verhaal over strijd, liefde en verraad. Deze uitgave bevat zowel de historische roman van Robert Baeken als de daarop geïnspireerde panoramische strip van Serge Baeken.

Recensie(s)

Uitgave van een roman en de stripversie in één. 1910: in de haven van Rotterdam verdrinkt de vrouw van Janus Duprez de havenmeester. Janus vertrekt naar Turnhout waar hij vandaan komt, waar hij grond en een woning bezit. Hij bouwt daar een nieuw leven op, probeert zoveel mogelijk goed te doen en durft eerst de Zwarte Weduwe (twee echtgenoten verdacht snel gestorven), op wie hij verliefd is niet ten huwelijk te vragen omdat hij zelf een groot geheim mee torst. Dit alles met als achtergrond de stakingen in Turnhout, de opkomst van het socialisme en de katholieke vakbond. De stripversie is innovatief; tweekleurig, mensen zijn afgebeeld als insecten (wat een aparte kijk op de mensheid geeft) en de plaatjes lopen door vandaar het oblong formaat. Mooi verhaal, prachtig afgebeeld. De auteurs (vader en zoon) staan in België beiden bekend als nieuw talent. Niet ten onrechte. Het gebruikte Vlaams zal voor Nederlandse lezers geen probleem vormen.
Drs. H.H. M. Meyer
Drs. H.H.M. Meyer
In deze recensie staat wel een tikfout: de staking brak een eeuw vroeger uit. Nml in 1910

maandag 22 december 2014

Kerstmis

Kerstmis

Vannacht staan wij weer voor de kribbe.
Het kindeke is slechts van steen,
en wij, veel herder en weinig koning,
zijn van ver gekomen.

Tussen Jozef en Maria zweeft de droom
van d' eeuwige geboorte,
van al wat wondernieuw is,
anders dan gisteren en morgen.

Vandaag gebeiteld in de luchten
als een schreeuw van stilte,
bid ik het Kind:
maak mij weer pasgeboren.

Of bid ik: maak mij wat ik voel
- altijd anders en toch opnieuw een mens.
Mijn hand in de jouwe, één moment,
licht een komeet van duizend jaren aan 't firmament.

Robert Baeken

maandag 15 september 2014

Het verdriet van Turnhout is herdrukt!

Het verdriet van Turnhout is herdrukt en samen met de daarop gebaseerde graphic novel  van zijn zoon Serge Baeken tijdens het voorjaar van 2015 in één band bij de uitgeverij Xtra - Amsterdam uitgegeven.
Het boek is de boekhandel verkrijgbaar of aldaar te bestellen onder het ISBN 978-94-90759-66-7
Prijs: 19,95 €

UITTREKSEL HET LAATSTE NIEUWS:

45 METER LANGE STRIP 'HET VERDRIET VAN TURNHOUT' IN TUIN WARANDE

Stripgids verwacht 10.000 fans


Serge en Robert Baeken voor hun 45 meter lange strip, die buiten opgesteld staat. - Ton Wiggenraad
Serge en Robert Baeken voor hun 45 meter lange strip, die buiten opgesteld staat. - Ton Wiggenraad


Café Ranonkel, een detail uit het 45 meter lange werk. - Ton Wiggenraad
Café Ranonkel, een detail uit het 45 meter lange werk. - Ton Wiggenraad

 Wie het Stripgids Festival bezoekt, kan in de tuin van de Warande een 45 meter lange strip van Serge Baeken bezichtigen. Hij maakte de strip op basis van de roman 'Het Verdriet van Turnhout', die zijn vader Robert Baeken schreef. "Ik maakte de strip toen ik een paar jaar geleden stadstekenaar was in Turnhout", vertelt Serge Baeken. "Ik heb toen de eerste vijf hoofdstukken getekend, maar het verhaal was nog niet af. Om de strip toch volledig te maken, heb ik eind vorig jaar de laatste twee hoofdstukken getekend. Aanvankelijk wilde ik de strip in de Warande ophangen tegen de boog, maar de muur is niet lang genoeg. Daarna ontstond het idee om de strip op aluminium af te drukken en buiten te plaatsen."


Robert Baeken   (Turnhout - 1943) is een man met vele passies, waaronder het leven, de liefde, het schrijverschap en de Argentijnse tango. Hij genoot een technisch-wetenschappelijke opleiding, maar in 1964, na lezing van Henry Millers Black spring  besloot hij schrijver te worden. Terwijl hij voor de kost als technisch tekenaar in de metallurgie actief was, ging er geen dag voorbij zonder dat hij trouw bleef aan zijn roeping. Pas in 1980 debuteerde Baeken met de psychologische roman Van Liefde en ondeugd. Zijn zeer divers oeuvre bevat o.m. 17 romans waarvan 5 in druk.
   De romanstijl van Baeken wordt gekenmerkt door een directe en oorspronkelijke zeggingskracht. In zijn visie dient een schrijver het verhaal nooit de eigen wil op te dringen, maar het zuivere, spontane gevoel en de irrationele, onbewuste krachten te laten spreken. 'In combinatie met zijn scherp psychologisch inzicht en diepe kijk op menselijke verhoudingen levert dit ontroerende en levensechte verhalen op.'
                                                                                                           Esther Gasseling

………………

   ‘Met Robert Baeken zijn wij een uitstekend romanschrijver rijker geworden. Van zijn werk gaat een zachte maar onweerstaanbare bekoring uit. Er stijgt een toon op van rijke menselijkheid, kenmerkend voor verhalen waarin het gaat om mensen die met innerlijke problemen bezig zijn, die hun emoties proberen te ontleden, die op een soort van anti-intellectuele manier intellectueel zijn. De auteur peilt trefzeker naar het innerlijke leven van zijn personages.'      Piet van Aken


zaterdag 13 september 2014

Wijkende verten 11 essays - 183 pagina's

 

 

Binnen de categorie van teksten over levensbeschouwing, bekleden deze gebundelde essays beslist een aparte plaats. Gelinkt aan reeds bestaand gedachtegoed, zoals te vinden bij het boeddhisme, taoïsme, empirisme en existentialisme, wijzen ze op de noodzaak om nog een laatste grens te overschrijden waar elk ‘isme’, elke begrip, elke peiling naar onze menselijke aard ophoudt. Alle in taal gevatte, existentiële vragen, zoals wie wij zijn, of wat leven is, eisen immers dat er verder gekeken wordt dan de uiterlijke vormen van maatschappelijke aankleding. Daarbij komt onvermijdelijk ook het probleem op de proppen dat het wezenlijke zich niet laat formuleren. Zo is het aangewezen de conventie van het woord te doorzien en als enkeling onbetreden paden op te gaan, weg van al het bekende.
   Om die reden vertrekken deze teksten van nul, zonder enige voorkennis. De auteur houdt zich bij wat de feiten hem vertellen. Hij ontmaskert de begrippen, verbonden aan de groepsgeest, aan de continuïteit en duurzaamheid van het maatschappelijke leven, want deze leiden vanzelf tot een valse identiteit, tot dwalingen, destructieve krachten, kwalijke gewoonten, leven op automatische piloot, verslavingen.
   Zijn stellingen nemen echter nooit een autoritair standpunt in. Wel doen ze een beroep op de intelligentie van de lezer, simpelweg door hem te confronteren met feiten waar hij niet omheen kan zonder te kwader trouw te zijn. Daardoor zijn deze teksten nergens tendentieus, nergens voor of tegen.
   Wat nu bij al deze proeven opvalt, is het scherpe onderscheid dat gemaakt wordt tussen enerzijds de ogenblikkelijke individuele gewaarwordingen en anderzijds de verbeelding die dergelijke vluchtigheden tot een levenslang geheel aaneenrijgt en daarmee het praktisch samenleven van individuen binnen een bekend historisch kader mogelijk maakt.
   Eenvoudig gezegd gaat het over alles wat onder het werkwoord ‘leven’ wordt verstaan, wat grondig verschilt van ‘het leven’ dat als zelfstandig naamwoord hiervan is afgeleid.
   Ter afwisseling, ook wel tot meer verduidelijking, wordt dit uiterst belangrijke, meestal over het hoofd geziene onderscheid in elk essay telkens in een andere literaire vorm gegoten, gaande van de zuiver filosofische beschouwing tot allerlei persoonlijke ervaringen en reflecties omtrent religie, ethiek, maatschappelijke toestanden, menselijke gedragspatronen, begrippen rond taal en kunst.

Het eerste hoofdstuk heet ELEMENTAIRE STRUCTUREN en wordt hier ter lezing aangeboden.