maandag 15 september 2014

Het verdriet van Turnhout is herdrukt!

Het verdriet van Turnhout is herdrukt en samen met de daarop gebaseerde graphic novel  van zijn zoon Serge Baeken tijdens het voorjaar van 2015 in één band bij de uitgeverij Xtra - Amsterdam uitgegeven.
Het boek is de boekhandel verkrijgbaar of aldaar te bestellen onder het ISBN 978-94-90759-66-7
Prijs: 19,95 €

UITTREKSEL HET LAATSTE NIEUWS:

45 METER LANGE STRIP 'HET VERDRIET VAN TURNHOUT' IN TUIN WARANDE

Stripgids verwacht 10.000 fans
Serge en Robert Baeken voor hun 45 meter lange strip, die buiten opgesteld staat. - Ton Wiggenraad
Café Ranonkel, een detail uit het 45 meter lange werk. - Ton Wiggenraad


 Wie het Stripgids Festival bezoekt, kan in de tuin van de Warande een 45 meter lange strip van Serge Baeken bezichtigen. Hij maakte de strip op basis van de roman 'Het Verdriet van Turnhout', die zijn vader Robert Baeken schreef. "Ik maakte de strip toen ik een paar jaar geleden stadstekenaar was in Turnhout", vertelt Serge Baeken. "Ik heb toen de eerste vijf hoofdstukken getekend, maar het verhaal was nog niet af. Om de strip toch volledig te maken, heb ik eind vorig jaar de laatste twee hoofdstukken getekend. Aanvankelijk wilde ik de strip in de Warande ophangen tegen de boog, maar de muur is niet lang genoeg. Daarna ontstond het idee om de strip op aluminium af te drukken en buiten te plaatsen."


zaterdag 13 september 2014

Wijkende verten 11 essays - 183 pagina's

 

 

Binnen de categorie van teksten over levensbeschouwing, bekleden deze gebundelde essays beslist een aparte plaats. Gelinkt aan reeds bestaand gedachtegoed, zoals te vinden bij het boeddhisme, taoïsme, empirisme en existentialisme, wijzen ze op de noodzaak om nog een laatste grens te overschrijden waar elk ‘isme’, elke begrip, elke peiling naar onze menselijke aard ophoudt. Alle in taal gevatte, existentiële vragen, zoals wie wij zijn, of wat leven is, eisen immers dat er verder gekeken wordt dan de uiterlijke vormen van maatschappelijke aankleding. Daarbij komt onvermijdelijk ook het probleem op de proppen dat het wezenlijke zich niet laat formuleren. Zo is het aangewezen de conventie van het woord te doorzien en als enkeling onbetreden paden op te gaan, weg van al het bekende.
   Om die reden vertrekken deze teksten van nul, zonder enige voorkennis. De auteur houdt zich bij wat de feiten hem vertellen. Hij ontmaskert de begrippen, verbonden aan de groepsgeest, aan de continuïteit en duurzaamheid van het maatschappelijke leven, want deze leiden vanzelf tot een valse identiteit, tot dwalingen, destructieve krachten, kwalijke gewoonten, leven op automatische piloot, verslavingen.
   Zijn stellingen nemen echter nooit een autoritair standpunt in. Wel doen ze een beroep op de intelligentie van de lezer, simpelweg door hem te confronteren met feiten waar hij niet omheen kan zonder te kwader trouw te zijn. Daardoor zijn deze teksten nergens tendentieus, nergens voor of tegen.
   Wat nu bij al deze proeven opvalt, is het scherpe onderscheid dat gemaakt wordt tussen enerzijds de ogenblikkelijke individuele gewaarwordingen en anderzijds de verbeelding die dergelijke vluchtigheden tot een levenslang geheel aaneenrijgt en daarmee het praktisch samenleven van individuen binnen een bekend historisch kader mogelijk maakt.
   Eenvoudig gezegd gaat het over alles wat onder het werkwoord ‘leven’ wordt verstaan, wat grondig verschilt van ‘het leven’ dat als zelfstandig naamwoord hiervan is afgeleid.
   Ter afwisseling, ook wel tot meer verduidelijking, wordt dit uiterst belangrijke, meestal over het hoofd geziene onderscheid in elk essay telkens in een andere literaire vorm gegoten, gaande van de zuiver filosofische beschouwing tot allerlei persoonlijke ervaringen en reflecties omtrent religie, ethiek, maatschappelijke toestanden, menselijke gedragspatronen, begrippen rond taal en kunst.

Het eerste hoofdstuk heet ELEMENTAIRE STRUCTUREN en wordt hier ter lezing aangeboden.