zondag 11 maart 2018

Beknopte bio


Bibliografie  Robert Baeken  (Turnhout 1943) - Thans woonachtig te Antwerpen
Het jaartal vermeldt de definitieve vorm:

1969     De avond dwaalt tussen de bomen                             Poëzie
1972     De gedichten van vervulling                                      Poëzie          De Galge
1975      Het verzoek                                                               Novelle (1)    De Galge
1976      Baälbek                                                                      Poëzie
1976      De heilige koe & andere natuurlijke historiën          Poëzie1978
1978      De geschiedenis van Ty                                             Roman (2)
1980      Van liefde en ondeugd                                               Roman  (3)   Bruna &Zoon
1982      De malheid van Babbe                                               Roman (4)
1982      Regenwouden                                                           Poëzie
1986      Verzuchtingen                                                           Roman (5)    Nioba
1989      Namiddag van een faun                                             Roman (6)    Kingkong books
1992      Robinson zonder eiland                                             Roman (7)
1992      De trap                                                                     Roman (8)
             De trap                                                                      Filmscript
1993      Parijs, de beesten                                                     Roman (9)
1995      Leonard en ik                                                           Biografie      Boekscout
1996      Twee hoofden                                                          Roman (10)
1996      Hemelvaart, hellevaart                                               Toneel
1997      De afwezigheid                                                         Roman (11)  Kingkong books
1998      Koebik                                                                     Roman  (12)
2002      Het aanschijn                                                            Roman (13)   
2008      Het zwijgen spreekt                                                  Roman (14)  Boekscout
2008       Jongeman stapt wijde wereld in                                 Roman (15)
2009      Het verdriet van Turnhout                                         Roman (16)  Hist. Druk Turnh        
2009       Schoppen vrouw                                                      Roman (17)  Brave new books
2012       De kunst van tango                                                  Essay            Boekscout
2017      Wijkende verten                                                        Essays         Brave new books
2018       De zwarte weduwe                                                  Roman (18)
2019       Oorlogslandschappen, een kroniek                         Roman (19)
Persreacties:
‘Sociologisch erg belangrijk. Er wordt een diepere schets gegeven van het hedendaagse karakter: mensen oriënteren zich duidelijker dan ooit op de attitudes van de anderen.’
LEO GEERTS
‘Met Robert Baeken zijn wij, in deze eerder stille tijd weer eens een uitstekend romanschrijver rijker geworden. Van zijn werk gaat een zachte maar onweerstaanbare bekoring uit. Er stijgt een toon uit op van rijke menselijkheid, kenmerkend voor verhalen waarin het gaat om mensen die met innerlijke problemen bezig zijn, die hun emoties proberen te ontleden, die op een soort van anti-intellectuele manier intellectueel zijn. De auteur peilt trefzeker naar het innerlijke leven van zijn personages.’
PIET VAN AKEN
‘Van de eerste bladzijde af wordt men getroffen door de opmerkelijke vormbeheersing. De auteur is bovendien een fijne psycholoog die zijn hoofdfiguur van zeer nabij benadert en ook enkele andere personages sterk portretteert. Baeken gebruikt een literaire taal die volledig beantwoord aan haar functie. Wat er in hem omgaat, weet hij met grote en subtiele preciesheid te verwoorden.’
REMI VAN DE MOORTEL
‘Robert Baekens roman levert hem een plaats op het eerste plan van de Vlaamse literatuur op.’
JOS BORRE
‘De schrijver getuigt van een grote, realistische mensenkennis en weet te boeien. Knappe roman!’
R. VAN DUN
‘Baeken is er in geslaagd vier totaal verschillende figuren neer te zetten en die heel behoorlijk uit te tekenen. Ze gaan de lezer interesseren. De roman is knap opgezet, in een vloeiende literaire taal geschreven. Het is veel méér geworden dan louter ontspanningsliteratuur, waarvan het op het eerste gezicht de schijn heeft. De vraag rees bij ons waar de Vlaamse uitgeverijen gebleven zijn, want de roman mag er zijn.’
R.
In combinatie met zijn scherp psychologisch inzicht en diepe kijk op menselijke verhoudingen levert dit ontroerende en levensechte verhalen op.'
ESTHER GASSELING
                                                                                                        Robert Baeken  is een man met vele passies, waaronder het leven, de liefde, het schrijverschap en de Argentijnse tango. ( http://simonayrobertotango.blogspot.com )
Hij kreeg een technisch wetenschappelijke opleiding. In 1964, na lezing van Henry Millers Black spring  besloot hij om schrijver te worden. Terwijl hij voor de kost als technisch tekenaar in de metallurgie actief was, ging er geen dag voorbij zonder dat hij trouw bleef aan zijn roeping. Pas in 1980 debuteerde hij met Van Liefde en ondeugd, een psychologische roman die zeer gunstig werd onthaald, zowel in de pers als op radio en tv. Onder meer wijlen Leo Geerts en Piet Van Aken wijdden er een uitvoerig artikel aan.
Daarna schreef Baeken nog 18 romans waarvan er 8 in een geringe oplage werden gepubliceerd. Om zich nog meer aan de literatuur te wijden werkte hij vanaf 1996 deeltijds. Het gebrek aan succes heeft hem nooit belet eigenzinnig aan zijn weg te timmeren.  Zo schreef hij gestadig een divers oeuvre bijeen.
Als autodidact bekommert hij zich vooral om een oorspronkelijke stijl, met een zeer directe en eenvoudige zegging. Zijn visie bestaat eruit om een verhaal nooit de eigen wil op te dringen. Zo durft hij de nodige risico’s te nemen door erop te vertrouwen dat het zuivere, spontane gevoel en de irrationele, onbewuste krachten in hem, zijn roman naar een juiste vormgeving zullen leiden.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten