maandag 25 januari 2010

Namiddag van een faun


In 1979 verscheen van Robert Baeken bij Bruna & Zoon de roman ‘Van liefde en ondeugd.’ Hoewel dit werk zowel in Nederland als in Vlaanderen unaniem werd geprezen, verscheen van hem, behalve de niet regulier uitgegeven roman ‘Verzuchtingen’ bij Nioba, niets meer. Bijna een kwarteeuw heeft deze auteur achter de literaire coulissen intens geleefd én geschreven! Het resultaat is een enorm literair oeuvre dat totaal onbekend is. Er kennis van nemen is zoiets als naar schatten graven. Dit is het eerste dat werd bovengehaald.
Chris van Camp (Kingkongbooks)

Synopsis:
Als de ontheemde Kasper terugkeert na een verblijf van tien jaar in Afrika zijn oude vriend Stein opzoekt, wordt de draad van een verborgen geschiedenis die beide mannen nauw met elkaar verbindt, weer opgenomen en ingepast binnen het weefwerk van de actuele gebeurtenissen. Zo blijkt Stein zenuwziek en de gevangene van een dor, kinderloos huwelijk met Hannah, van knellende familiebanden, gepersonifieerd door zijn schoonvader Wendeke en Hannah’s lesbische zus Adele. Hier tegenover staat de komst van de vreemdeling die, juist doordat hij geassocieerd wordt met het onbekende, met alles wat ongebonden, spontaan, animaal, heidens, liederlijk en dus des duivels is, symbolisch wordt voorgesteld als een faun. Terwijl Wendeke de hele dag met een verrekijker rondloopt, voyeuristisch op zoek naar alles wat ongeregeld is, krijgt de komst van de faun voor Hannah een betekenis die verdergaat dan de rede waarmee zij haar omgeving, haar huwelijk, haar eigen leven aan een kritisch onderzoek onderwerpt. Dit gebeurt als zij zich provocerend opstelt, haar milieu ontvlucht en dankzij de faun achter de waarheid van Steins verleden komt, wat leidt tot de concretisering van het zuiver animale waarin zij haar droom van de conceptie uiteindelijk ook zal verwerkelijkt zien.
Achter het verhaal zit de eeuwige strijd tussen tegengestelde krachten: hier de vernieuwende vitaliteit van het animale versus het reactionaire van de behoudzucht. Dit verhaal, of wat de levensecht getekende personages overkomt, is niet uitgedacht, niet verzonnen. Elk personage, veruiterlijkt door zijn lot, is niets anders dan het gevolg van innerlijke denkpatronen, gewoonten, maatschappelijke conditionering. Met andere woorden: eenieders lot wordt bepaald door het eigen karakter. In die zin doet het verhaal aan de kracht en de eenvoud van een Griekse tragedie denken: het onafwendbare van het lot staat niet in de sterren geschreven; het maakt deel uit van de diepste menselijke drijfveren.
Ook hier zal tijdens de namiddag van een faun de wereld veranderen, terwijl men paradoxaal genoeg ook ziet hoe alles toch weer in de oude plooi valt.

Deze roman telt 228 pagina's en is nog bij de auteur te verkrijgbaar
prijs: 12 euro + port

Geen opmerkingen:

Een reactie posten